Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave 5. svibnja

Birači s prebivalištem u Tinjanu glasat će u u Spomen domu na Šetalištu Pazinske gimnazije 3 A

Tribina o održivom gospodarenju otpadom

"U sklopu projekta "ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“, pozivaju se građanke i građani Općine Tinjan na tribinu o održivom gospodarenju otpadom. Tribina će se održati 23.04.2019 u Domu Mladih Tinjan u 20.00 sati

Općina Tinjan poziva zainteresirane da upute pisani zahtjev za izmjenu u Prostornom planu uređenja

Pisani zahtjevi trebaju biti dostavljeni do 19. travnja. Zahtjeve ili upite moguće je slati poštom ili na e-mail opcina@tinjan.hr