Općina Tinjan priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje građevinskih radova: dogradnja sustava javne rasvjete u Općini Tinjan.

Sukladno odredbi čl. 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Općina Tinjan u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 26. ožujka 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte: opcina@tinjan.hr 


Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u nastavku.