Na poveznici možete preuzimati izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.