Ponude za kupnju nekretnina bit će otvorene 14. lipnja, a zaprimaju se deset dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku