Uvid u prostorne planove i izmjene prostornih planova Općine Tinjan.


Prostorni plan uređenja Općine Tinjan objavljen je u Službenim novinama Općine Tinjan br. 2-2016