Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave natječaja