Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017 godine i načinu njihova korištenja


Konačni rezultati drugog kruga lokalnih izbora

Rezultati 2. kruga

Konačni rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Tinjan nalaze se u prilogu.


U prilogu objavljene KANDIDACIJSKE LISTE za izbor članova Općinskog vijeća Općine Tinjan i KANDIDATURE za izbor općinskog načelnika Općine Tinjan.


 


OBAVIJEST

o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava
državljana drugih država članica Europske unije
na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TINJAN

TINJAN 2, 52444 TINJAN


DEŽURSTVA ZA ZAPRIMANJE KANDIDACIJSKIH LISTA/KANDIDATURA:


- 21., 24., 25., 26., 27., i 28. travnja i 2. svibnja 2017. - od 8:00 do 16:00 sati

- 22., 23., 29. I 30. travnja i 1. svibnja 2017. - od 10:0 do 14:00 sati

- 3. svibnja 2017. - od 08:00 do 20:00 sati

- 4. svibnja 2017. - od 8:00 do 24:00 sata