1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe

2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

4. Odluka o dodjeli plakete Općine Tinjan

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2015.godinu

6. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan

7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Pavletići

 8. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva