Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Ovdje možete preuzimati sve registre ugovora i okvirnih sporazuma.


Planovi nabave, izmjene planova,odluke o provedbi postupka nabave, sukob interesa

Ovdje se mogu preuzimati svi planovi nabave Općine Tinjan.

Detaljno