Izmjene i dopune proračuna i programa za 2017.Proračun Općine Tinjan za 2017. godinu