Kulturne udruge


Kumpanija Kosirići

Folklorno društvo
www.kosirici-folklor.hr

Zavičajna zbirka

ZAVIČAJNA ZBIRKA ENRIKO DEPIERA je otvorena 04. svibnja 2013. godine u Tinjanu na adresi Tinjan 28.

Osnovana je i Udruga ZAVIČAJNA ZBIRKA ENRIKO DEPIERA u cilju proučavanja, predstavljanja i očuvanja prirodne i kulturne baštine Tinjanskog kraja.

Djelatnost Udruge je: prikupljanje, arhiviranje i valoriziranje povijesnih predmeta, proučavanje prošlosti Tinjanskog kraja, čuvanje narodnih običaja i predstavljanje publici kulturne baštine iz Tinjanskog kraja.

Općina Tinjan

Iz velike stare tavanske škrinje tinjanske ostavštine, iz ruševina zidova i žbuke, nadvratnih ploča, prozora i portala, iz nijemoga austrijskog grba i nepomičnoga pogleda kamene glave, upoznaje se i nazire bujni gradski život, običaje i pravila, zakone i vjeru, obrt i narodnu umjetnost, svo materijalno i duhovno bogatstvo čovjeka Istranina, kulturnog i istinskog vjernika, Hrvata i Talijana, humanista i ljubitelja humanizma.

Autor je u ovoj zbirci sakupio nekoliko tisuća raznih predmeta vezanih za život i rad davnih pokoljenja žitelja Tinjanštine sa slijedećim sadržajem:

 • Prošlost Tinjana (500g.p.k.-danas)
 • Upravni sustav
 • Narodna svijest
 • Vjera
 • Školstvo
 • Gospodarstvo
 • Trgovina i promet (PTT promet)
 • Narodno stvaralaštvo (usmeno narodno blago, pisano stvaralaštvo, kanat, putopisi)
 • Obrti i narodna umjetnost (Narodne nošnje, tkanje i vezenje, obrada kamena, oblikovanje željeza, drvodjelstvo i rezbarenje, kuhanje, kruh i kolači)
 • Tradicije i običaji (Pust, Korizma, Uskrs, Božić, Vjenčanje, Lov i Igre)
 • Znamenitosti ljudi
 • Stare fotografije od 1860-1920. g., (600 kom),  prikazuje se oružje, vapnenica, izvori vode, narodne nošnje, gradske nošnje, načelnici, vojnici, vjerska služba, župnici, mladomisnici, mješoviti crkveni zborovi, sveta pričest, vjenčanja, prosvjetna služba
 • Promet (razglednice Tinjana, PTT promet, ceste, kočije, željeznica, bicikli, auti i autobusi)
 • Umjetnost (slikarstvo, sačuvanje dragulja, domača primitivna umjetnost, kiparstvo, bakrorezi, bakropisi i litografije)
 • Flora i Fauna (naša Draga)
 • Razni alati
 • Razne isprave
 • Grbovi
 • Stari recepti ljekovitih biljaka (XVI st.)

Autor svoj trud i ovu bogatu zbirku daruje:

 • mladim Tinjancima s nadom da će je sadašnja pokoljenja sačuvati i predati svojim potomcima, posvećujući uspomenu svojih plemenitih djedova i roditelja,
 • svojem velikom župljaninu, narodnom preporoditelju i rodoljubu biskupu Jurju Dobrili,
 • svim brojnim i zaslužnim tinjanskim slavnima.

Želimo dodati da je ova zavičajna zbirka Enrika Depiere osnovana na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji uz ostalo sadrži i definiciju da:

„nematerijalno kulturno dobro mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito:jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta; folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote; te tradicijska umijeća i obrti“.


O zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrima vodi se Registar, a dobrobiti i obaveze koje proizlaze iz zakonske zaštite su po slovu Zakona: „obaveza osiguranja dostupnosti dobra javnosti; poticanje prenošenja i njegovanja kulturnog dobra u izvornim i drugim sredinama; promicanje funkcije i značaja dobra u društvu, te uključenje zaštite dobra u programe planiranja: osiguranje održivosti dobra kroz edukaciju, identificiranje, dokumentiranje, znanstveno istraživanje, očuvanje, zaštitu, promicanje, povećanje vrijednosti, mogućnost prenošenja tradicije nasljednicima putem formalnog i neformalnog obrazovanja, te revitalizaciju napuštenih segmenata dobra; nastavljanje sa istraživanjem dobra primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i načinima suvremenog bilježenja, te stručnim i znanstvenim vrednovanjem.

Tu je i poticanje sudjelovanja zajednice i grupa koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra; populariziranje i promocija kulturnog dobra održavanjem izložbi, stručnih skupova, smotri folklora, festivala, koncerata, putem elektroničkih medija, audio i video zapisa i na drugi način; educiranje stručnog kadra za prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja; senzibiliziranje javnosti i podupiranje zaštite i očuvanje dobra identifikacijom procesa globalizacije i društvene transformacije kako bi se izbjegla opasnost nestajanja, uništenja ili komercijalizacije dobra, a potaklo zbližavanje i tolerantnost među ljudima“.