1. Darko Banko, predsjednik Općinskog vijeća
2. Goran Sirotić, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
3. Toni Pinčan
4. Ivan Mofardin
5. Siniša Mršić
6. Sandi Bančić
7. Martin Šuran
8. Davor Šuran
9. Nedjeljko Jelovac
10. Žarko Ivetić
11. Petar Radovan

Općina Tinjan