Obnovljene su dotrajale instalacije,obojani su zidovi vrtića, kupljeno je novo igralo, novo ruho dobio je i okoliš....


Uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi se projekt obnove prostorija dječjeg vrtića u Tinjanu. Riječ je o građevinsko-obrtničkim radovima sanacije dotrajalih vodoinstalacija i fiksne opreme u sanitarijama dječjeg vrtića, zamjeni keramike i laminata u hodniku i sobama, bojanju zidova, uređenju okoliša vrtića i nabavci novog igrala. 

Radovi se izvode u okviru Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića koji se u suradnji Općine Tinjan i  Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provodi prema'' Programu poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima''. 

O radovima u tinjanskom vrtiću, načelnik Tinjana Goran Hrvatin, govorio je i u programu TV Istre. Izjavu možete poslušati na ovom linku: 

TV Istra