Vijećnici novog saziva obaviješteni su da su se njihovi prethodnici te naknade odrekli u korist tinjanske škole. I novi saziv Vijeća spreman je na takvo odricanje, ali u korist novog vrtića koji će se tijekom ovog mandata graditi