U Tinjanu mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno od 13. do 17. studenog, a u Kringi od 20. do 24. studenog.


 

I ove godine u Tinjanu i Kringi bit će postavljeno mobilno reciklažno dvorište, najmijenjeno odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Na lokaciji Tinjan (kod groblja) mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno od 13. do 17. studenog, a u Kringi (kod igrališta) od 20. do 24. studenog.

Mobilno reciklažno dvoršte bit će otvoreno ponedjeljkom, srijedom i petkom  od 12 do 15 sati, te utorkom i četvrtkom od 15 do 18 sati.

U mobilno reciklažno dvorište može se odložiti slijedeće vrste otpada:

- papir i karton,

- ambalaža od plastike, metala i stakla,

- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

- ostala plastika, staklo i metali,

tekstil,

- baterije i akumulatori,

- lijekovi,

- boje, tinta, ljepila, smole,

- tpadna ulja (i jestiva i motorna),

otpadne gume,

glomazni otpad,

- EE otpad,

- fluorescentne i štedne žarulje.