Crkvica se nalazi u središtu Tinjana u neposrednoj blizini budućeg Interpretacijskog centra - Kuće pršuta


U Tinjanu u neposrednoj blizini budućeg Interpretacijskog centra - Kuće pršuta, u tijeku su radovi na sanaciji krovišta crkvice sv. Križa. Radi se o Romaničkoj crkvi sagrađenoj krajem XIII. stoljeća.

U sanciju crkve Općina Tinjan uložit će oko 20 tisuća kuna.