Sve informacije o rasporedu odvoza otpada pogledajte na stranicama pazinske "Usluge"


Sve informacije o rasporedu odvoza otpada pogledajte na stranicama pazinske "Usluge" http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/184/raspored-odvoza-otpada/