"U sklopu projekta "ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“, pozivaju se građanke i građani Općine Tinjan na tribinu o održivom gospodarenju otpadom. Tribina će se održati 23.04.2019 u Domu Mladih Tinjan u 20.00 sati "U sklopu projekta "ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“, pozivaju se građanke i građani Općine Tinjan na tribinu o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina će se održati 23.04.2019. u Domu Mladih Tinjan u 20.00 sati

Cilj tribine je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, pravilnog odvajanja otpada, smanjenja stvaranja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.


https://www.pazin.hr/komunalni-sustav/gospodarenje-otpadom/proedueko-znanjem-do-efikasnijeg-gospodarenja-otpadom/