Prijava na natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu: Općina Tinjan – Jedinstveni upravni odjel, Tinjan 2, 52444 Tinjan, najkasnije do 1. prosinca 2018.godine


Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima načelnik Općine Tinjan raspisao je natječaj za stipendiranje učenika i studenata u 2018./2019. godini. Mjesečna stipendija za učenike iznosi 350,00 kuna, a za studente 450,00 kuna.

Prijava na natječaj dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu: Općina Tinjan – Jedinstveni upravni odjel, Tinjan 2, 52444 Tinjan, najkasnije do 1. prosinca 2018.godine.