Temeljem praćenja američkog cvrčka na žutim pločama utvrđena je njegova prisutnost na gotovo svim lokalitetima.


Prva pojava odraslih jedinki američkog cvrčka na žutim pločama zabilježena je u vinogradima na području Rovinja i Umaga 11.07. i 12.07.2017. Nakon toga javio se je na većini lokaliteta.
U vinogradima gdje je obavljeno redovno tretiranje (2 obvezna) brojnost američkog cvrčka se
smanjila ili se nije niti pojavio (pr. Umag, Buje, Vižinada).


Prema naredbi Ministarstva poljoprivrede (NN 46/2017, NN 51/2017) obvezno je provesti dva
tretiranja insekticidima, a treće ako se po žutoj ploči tjedno uhvati 4 i više cvrčaka.
Tretiranje trebaju vinogradari provesti kolektivno na području općina i gradova kako bi se maksimalno smanjila brojnost američkog cvrčka koji prenosi zlatnu žuticu vinove loze, jer u protivnom će se iz netretiranih vinograda američki cvrčak širiti dalje, obzirom da je trenutno prisutan odrasli oblik koji leti.
Svi oni koji nisu još proveli drugo tretiranje neka to učine što prije jer je krajnji rok za korištenje insekticida!