Tvrtka TKM d.o.o. raspisala je natječaj za zapošljavanje komunalnog radnika. Zainteresirani moraju svoje prijave dostaviti u roku od osam dana od objave natječaja. Prijava i potrebna dokumentacija mogu se dostaviti osobno ili na adresu TKM-a