Svi zainteresirani na natječaj se mogu prijaviti do 8. studenog


Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima (“Službene novine Općine Tinjan” broj 08/13. i 6/14.) načelnik Općine Tinjan dana 24. listopada 2017. godine raspisao je natječaj za stipendiranje učenika i studenata u ovoj školskoj godini.

 

Općina Tinjan dodjeljuje stipendije redovnim učenicima i studentima sa prebivalištem na području Općine Tinjan za školovanje u srednjim školama i na visokim učilištima izvan područja Općine Tinjan.

 

Svi zainteresirani na natječaj se mogu javiti do 8. studenog.