Radi se o bespovratnim sredstvima za usklađenje s izmjenama prostornih planova šireg područja i zakonske regulative, te stvaranja uvjeta za gopospodarski razvoj u skladu s potrebama


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti korisnicima sredstava iz 2. natječaja za operaciju 7.1.1. " Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave", iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 -70.000 eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.

Natječaj za navedenu operaciju bio je otvoren od 1. lipnja do 13. listopada 2017.godine.
Općini Tinjan je odobreno 129.750,00 kuna bespovratnih sredstava za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja čija je svrha usklađenje s izmjenama prostornih planova šireg područja i zakonske regulative te stvaranje uvjeta za gopospodarski razvoj u skladu s potrebama i ocjenom stanja na području Općine Tinjan.

Po potpisivanju ugovora o financiranju, slijedi postupak nabave za odabir izrađivača izmjena i dopuna Plana.

 

Općini Tinjan odobreno 129,7 tisuća kuna za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

 

Radi se o bespovratnim sredstvima za  usklađenje s izmjenama prostornih planova šireg područja i zakonske regulative, te stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj u skladu s potrebama i ocjenom stanja na području Općine Tinjan.