Dječji vrtić „Olga Ban“ poziva roditelje da upišu djecu u program predškole u godini prije polaska u osnovnu školu. Radi se o djeci koja nisu uključena u redovne programe vrtića. Prijave se podnose 15. i 16. siječnja u tzv. gornjem vrtiću u Pazinu