Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave oglas na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Temeljem odredbe članka 18. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva raspisan je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tinjan, na radno  komunalni – prometni redar i to na određeno vrijeme od šest mjeseci radi obavljanja privremenih poslova uz mogućnost produženja za još  šest mjeseci uz obvezni probni rok u trajanju od dva mjeseca, za obavljanje poslova komunalnog i prometnog redarstva Općine Tinjan, Sveti Petar u Šumi i Karojba.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave oglas na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preporučeno putem pošte ili osobno na adresu Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan, s naznakom: "Oglas za prijam u službu – komunalni/prometni redar – ne otvaraj".