Na javni poziv zainteresirani magistri prava mogu se javiti od 19. do 30. listopada