Pisani zahtjevi trebaju biti dostavljeni do 19. travnja. Zahtjeve ili upite moguće je slati poštom ili na e-mail opcina@tinjan.hr


U tijeku je izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan.

 

Općina Tinjan poziva sve zainteresirane da do 19. travnja 2019. godine upute pisani zahtjev za izmjenu u Prostornom planu uređenja Općine Tinjan.

 

Također pozivaju se svi zainteresirani da za izgrađene građevine koje nisu evidentirane u katastru dostave dokument o gradnji/legalizaciji (Građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje o izvedenom stanju…).

 

Nakon prikupljanja potrebnih informacija dovršit će se izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tinjan i uputiti na javnu raspravu i postupak donošenja.

 

Sve zahtjeve ili upite moguće je slati poštom ili na e-mail opcina@tinjan.hr.