Odlukom se utvrđuju iznosi sredstava kojima se iz proračuna financiraju programi, manifestacije i projekti udruga koje su se prijavile na javni natječaj