Mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u Tinjanu kod groblja, a otpad će se moći odlagati od ponedjeljka do petka


Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Otpad će se moći odlagati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12-15 sati, te utorkom i četvrkom od 15 do 18 sati.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume,
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.