Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 20.3.2018.


Ministarstva turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz nekoliko mjera, a to su:  

· Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam.

·Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

· Mjera C – dostupnost i sigurnost

· Mjera D - prepoznatljivost

 Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 20.3.2018.

Više na : link: http://www.mint.hr/javni-pozivi-11414/11414