Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za razdoblje 2017.-2022. godine


Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj 94/13), objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za razdoblje 2017.-2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Rok pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti iznosi 30 dana od dana objave Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Tinjan za razdoblje 2017.-2022. godine na internet stranicama Općine Tinjan www.tinjan.hr.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan ili putem e-maila na adresu: opcina@tinjan.hr