Javna tribina o gospodarenju otpadom za područje Općine Tinjan održat će se u petak 11.05.2018. godine u 19,30 sati u Tinjanu (Općinska zgrada)