TKM d.o.o.


Trgovačko društvo TKM d.o.o. osnovano je 1994. godine s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Tinjan kao javne službe u skladu sa zakonom, i u potpunom je vlasništvu Općine Tinjan.

  • Puni naziv: TKM društvo s ograničenom odgovornošću za lovstvo, poljoprivredu, promet nekretninama i komunalne usluge
  • OIB: 04998176523
  • Adresa: Tinjan 2, 52444 Tinjan
  • Telefon: (Općina Tinjan) +385 52 626 090
  • E-mail: opcina@tinjan.hr
  • Osnivač: Općina Tinjan

Općina Tinjan