Tinjan je općina bogate kulturne baštine, poznata po pršutanama koje proizvode vrhunsku gastro deliciju – istarski pršut, a u suradnji s Udrugom pršutara Istarske županije svake godine organiziramo ISAP – Internacionalni sajam pršuta.

Poznati smo i po raznim kulturnim manifestacijama, po legendi o Juri Grandu i folklornom društvu “Kumpanija kosirići”. Općina je započela s realizacijom jedinstvenog projekta očuvanja suhozida pod nazivom “Europski suhozid”, a naši su karatisti zahvaljujući Karate klubu “Tinjan” najuspješniji u Istarskoj županiji, a i šire.

Od 2008. godine Općina u suradnji s Udrugom pljočkara organizira Svjetsko prvenstvo u pljočkanju povodom obilježavanja Dana Općine.