Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu:


Evidentirane lokacije:

  • Tinjan, k.č. 78 k.o. Tinjan – sanirano 31.07.2015.
  • Šurani, k.č. 3294 k.o. Beram – sanirano 31.07.2015.
  • “kava Pauletići”, k.č. 680/1 i k.č. 680/2 k.o. Kringa – sanirano 03.02.2016.

Važni linkovi: