Vijesti | Kategorija: razno Godina: sve Stranica: 1

Prikaz Svih Vijesti Općine

O B A V I J E S T - PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

23. ruj 2021.

OPĆINA TINJAN je nabavila PLAVI spremnik za odlaganje papira i kartona i ŽUTI spremnik za odlaganje plastične i metalne ambalaže, te vrši podjelu istih svim korisnicima koji su zaduženi za zelene spremnike za mješani otpad kod komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. iz Pazina.Korisnici koji još nisu preuzeli svoje spremnike obvezni su spremnike preuzeti prema sljedećem rasporedu i vremenu:TINJAN: PONEDJELJAK - 27.09.2021.od 12,00 do 17,00 sati(iza zgrade Općine: Garaža TKM-a)ZA NASELJA: Tinjan, Vitasi...

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE

23. ruj 2021.

Na području OPĆINE TINJAN provesti će se prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 - Članak 4. - Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera).Akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u periodu od:27...

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Tinjan za 2022.

16. ruj 2021.

Na temelju članka 33. Statuta OpćineTinjan (''Službene novine OpćineTinjan'' broj 04/17, 3/20, 3/21),Općinski načelnik objavljuje:Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izradeProračuna OpćineTinjan za 2022. godinuU pripremi je izrada prijedlogaProračuna OpćineTinjan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te se u svrhušto kvalitetnijerealizacije potreba građana pozivaju zainteresiranigrađani Općine Tinjanda seuključe u postupak izradeProračuna za 2022.godinu na način dasvoj...

Selektivno odvajanje otpada i raspored odvoza Općina Tinjan

16. ruj 2021.

U prilogu možete pronaći raspored odvoza selektivnog otpada za Općinu Tinjan.Pogledajte i gdje se nalazi vama najbliži zeleni otok i počnite odvojeno sakupljati otpad!Mapaili nahttp://gisgradpazin.giscloud.com/Odvojeno skupljanje otpada omogućava prikupljanje sekundarnih sirovina (plastika, papir, karton, staklo, metalna ambalaža) koje se mogu reciklirati, odnosno ponovo iskoristiti.Gdje i što odlagati?ZELENI SPREMNIK: StakloDA:Staklene boce i staklenke svih boja (vino, sokovi, alkoholna pića, v...

Pridružite nam se na otvaranju Male slobodne knjižnice u Tinjanu

15. ruj 2021.

Pridružite nam se na otvaranju Male slobodne knjižnice u Tinjanu -16.9Tinjan u 10:30 satiProjekt#nisnasnefrmanamijenjen je populaciji koja živi izvan Pazina te joj knjižnica i njene službe i usluge nisu dostupne ili su pak dostupne u manjoj mjeri. Program se provodi u Pazinu i općinama Pazinštine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan. Osim općina Pazinštine, partner na projektu nam je Udruga umirovljenika Pazinštine zajedno sa svojim podružnicama.Osim u opći...

Privremena regilacija prometa

31. kol 2021.

Tokom mjeseca rujna 2021. od strane ISTARSKOG VODOVODA Buzet u planu je izgradnja VODOVODNOG OGRANKA BANKI-TINJAN u naselju Banki.Planirano trajanje radova je mjesec dana sa početkom 1. rujna 2021. godine te će na snazi biti privremena regulacija prometa kroz naselje Banki.Privremena regulacija prometa planirana je udvije faze(crvenalinija iplavalinija) gdje bi nakon iskopa kanala pa sve do zatrpavanja istog bio onemogućen pristup kućama.Mole se vozači za strpljenje a skica privremene regulacije...

Imenovan novi predsjednik Turističke zajednice središnje Istre

30. srp 2021.

Načelnik Općine Tinjan, Goran Hrvatin,na današnjem je sastankuosnivača Turističke zajednice središnje Istre(TZSI) jednoglasno imenovan za novog predsjednikai tu će poziciju obnašati za vrijeme obavljanja dužnosti načelnika Općine Tinjan, a najdulje do kraja aktualnog mandata imenovanog.Dosada je dužnost predsjednika TZSI-ja obavljao Renato Krulčić, gradonačelnikGrada Pazina, a prestankomdužnosti gradonačelnika, prestala jei njegova dužnost predsjednikaTZSI-ja.TZ središnje Istreje osnovana, kao j...

OBAVIJEST o privremenoj zabrani izvođenja građevisnkih radova

1. srp 2021.

O B A V I J E S T investitorima, izvođačima radova, iznajmljivačima Prema „ODLUCI o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tinjan za 2021. godinu“ („Službene novine Općine Tinjan“ broj: 12/20), Na području Općine Tinjan (sva naselja i građevinska područja uz ta naselja) uvremenskom periodu od 01.07.2021 – 31.08.2021. godine, zabranjeno je izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine koji se izvode uz uporabu teške građevinske mehanizacije ...

CENTRAL ISTRIA FREE WALK TOUR

24. lip 2021.

TZ središnje Istre tijekom mjeseca srpnja i kolovoza organizirat će besplatne obilaske Pićna i Gračišća, Pazina, Svetog Lovreča te Svetog Petra u Šumi, Tinjana i Kringe i njihovih znamenitosti.Besplatni razgledi odvijat će se tijekom srpnja i kolovoza na hrvatskom i engleskom jeziku u pratnji licenciranog turističkog vodiča za Istarsku županiju.Svakog ponedjeljka s početkom u 18:00 sati odvijat će se razgled Pićna i Gračišća.Okupljanje je u Pićnu, u parku ispred kapele sv. Roka, a nakon razgleda...

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za posao popisivača i kontrolora

23. lip 2021.

JAVNI POZIVzainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godineDruga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (unastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do29. list...

razvoj
razvoj