Uprava

Uprava

1. NAČELNIK Općine Tinjan - Goran Hrvatin

kontakt: +385 98 945 45 80
e-mail: goran.hrvatin@tinjan.hr
primanje stranaka: utorkom i četvrtkom od 18-20h
stranka: socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

2. ZAMJENICA NAČELNIKA Općine Tinjan - Martina Antolović

kontakt: +385 91 557 5277
e-mail: martina.antolovic@tinjan.hr
primanje stranaka: utorkom i četvrtkom od 18-20h
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

PREDSTAVNIČKO TIJELO

1. OPĆINSKO VIJEĆE Općine Tinjan u sastavu od 11 članova za mandatno razdoblje 2017 -2021. godine:

predsjednik Općinskog vijeća - Darko Banko

e-mail: darko@banko-transport.hr
stranka: Lista grupe birača - Darko Banko

zamjenik predsjednika Općinskog vijeća - Goran Sirotić

e-mail: goran.sirotic@pu.t-com.hr
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Toni Pinčan

e-mail: toni.pincan@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Ivan Mofardin

e-mail: ivan.mofardin@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Siniša Mršić

e-mail: mr.sini@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Sandi Bančić
e-mail: sandv.veleprodaja@gmail.com
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Dario Sirotić

e-mail: dario.sirotic@inet.hr
stranka: Istarski demokratski sabor – IDS

Davor Šuran

e-mail: davor.suran@allianz.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Nedjeljko Jelovac

e-mail: nedjeljko.jelovac@pu.t-com.hr
stranka: Lista grupe birača - Darko Banko

Igor Modrušan

e-mail: imodrusan@gmail.com
stranka: Lista grupe birača - Žarko Ivetić

Janko Brečević

e-mail: Nema adresu E-pošte
stranka: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1. PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - Jasmina Cvitan Lakača

kontakt: +385 52 626 290
e-mail: jasmina@tinjan.hr
primanje stranaka: uto, sri i pet: 08 - 10h

2. ADMINISTRATIVNA TAJNICA - Bojana Bonašin

kontakt: +385 52 626 090
e-mail: opcina@tinjan.hr
primanje stranaka: uto, sri i pet: 08 - 10h

3. SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE – Darko Žiković

kontakt: +385 52 626 090
e-mail: darko.zikovic@tinjan.hr
primanje stranaka: uto, sri i pet: 08 - 10h

4. KOMUNALNI REDAR – Vedran Fabris

kontakt: +385 52 626 090
e-mail: vedran.fabris@tinjan.hr
primanje stranaka: uto, sri i pet: 08 - 10h

razvoj
razvoj