Dokumenti

30. siječanj 2023.

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

24. srpanj 2022.

Pravo na pristup informacijama

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova

31. prosinac 2021.

Pravo na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu.

31. prosinac 2020.

Pravo na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu.

31. prosinac 2019.

Pravo na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu.

31. prosinac 2018.

Pravo na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu.