Uprava

Općina Tinjan

Tinjan 2, 52444 Tinjan
tel: +385 52 626 090
tel / fax: +385 52 496 285


Načelnik

Goran Hrvatin
e-mail: goran.hrvatin@tinjan.hr


Jedinstveni upravni odjel

Jasmina Cvitan Lakača – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
tel: +385 52 626 290
e-mail: jasmina@tinjan.hr

Bojana Bonašin – administrativni tajnik
tel: +385 52 626 090
e-mail: opcina@tinjan.hr

Darko Žiković – suradnik za razvojne projekte
tel: +385 52 626 090
e-mail: darko.zikovic@tinjan.hr

Vedran Fabris – komunalni redar
tel: +385 52 626 090 

mob: 091 617 4870
e-mail: vedran.fabris@tinjan.hr