Informacije i kontakti

Općina Tinjan

Tinjan 2, 52444 Tinjan
tel: +385 52 626 090
tel / fax: +385 52 496 285


Načelnik

Goran Hrvatin
mobile: +385 98 945 4580
e-mail: goran.hrvatin@tinjan.hr


Jedinstveni upravni odjel

Jasmina Cvitan Lakača – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
e-mail: jasmina@tinjan.hr

Bojana Bonašin – administrativni tajnik
e-mail: opcina@tinjan.hr