Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade proračuna općine Tinjan za 2022.

16. rujan 2021. - kategorija: Općina

tinjan-generic.png

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' broj 04/17, 3/20, 3/21), 

Općinski načelnik objavljuje:

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Tinjan za 2022. godinu

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Općine Tinjan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te se u svrhu što kvalitetnije realizacije potreba građana pozivaju zainteresirani građani Općine Tinjan da se uključe u postupak izrade Proračuna za 2022.godinu na način da svoje prijedloge dostave Općini Tinjan najkasnije do 15. listopada 2021. godine.

Prijedlozi se mogu osobno predati u pisarnici Općine ili uputiti poštom na adresu:

Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan ili uputiti e mailom na adresu: opcina@tinjan.hr

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Općinski načelnik 

Goran Hrvatin, v.r.