Popravi, očisti, ponovo koristi

05. listopad 2021. - kategorija: Općina

popravi_ocisti.jpg
  • Posudite alat koji će vam trebati samo jednom, umjesto da kupujete novi
  • 3D printerom isprintajte dio kućanskog aparata ili namještaja koji je inače nedostupan ili vrlo skup, 
  • Staru odjeću prekrojite, od nje izradite zaštitnu masku, torbu ili druge ukrasne predmete. 
  • Stari ormar, krevet ili komodu prefarbajte i udahnite im novi život, 
  • Birajte proizvode u ambalaži koju ćete moći iskoristiti za ponovno punjenje ili neku drugu namjenu (npr. staklenke, kartonsku ambalažu za jaja i sl. iskoristite za čuvanje namirnica ili nekih sitnih predmeta).

Ako se u konačnici predmet ipak odlučite odbaciti, predajte ga u reciklažno dvorište bez naknade! 
Adresa reciklažnog dvorišta: Jelenčići 61 E (u sklo- pu pretovarne stanice Jelenčići - bivše odlagalište otpada Jelenčići V).

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Jelenčići:

  • ponedjeljak, srijeda, petak 8.00 - 14.00
  • utorak, četvrtak 8.00 - 18.00
  • svaka prva subota u mjesecu 8.00 - 12.00

Ako se radi o glomaznom otpadu, a niste u mogućnosti u vlastitom prijevozu predati ga be- splatno u reciklažno dvorište, ispunite Zahtjev za odvoz glomaznog otpada i jednom godišnje mi ćemo ga odvesti bez naknade. Ne bacajmo otpad u prirodu. Sve što se odbaci u prirodu, ostaje tamo, a ono što se vremenom raz- gradi završava u našoj vodi, hrani i zraku. Mislimo na sebe i svoju djecu!

Kontakt

USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Šime Kurelića 22, Pazin 052/619-030 www.usluga-pazin.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Sadržaj letka isključiva je odgovornost tvrtke Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin.

Popravi, očisti, ponovo koristi