Promjene u rasporedu prikupljanja selektivnog otpada za općinu Tinjan

22. listopad 2021. - kategorija: Obavijesti

zastita_okolisa.jpg

Poštovani korisnici, 

Zbog optimizacije odvoza došlo je do promjena u rasporedu za sakupljanje selektivnog otpada u općini Tinjan za naselja Šurani, Picupari, Milotići, Peljaki te se novi raspored nalazi na web stranicama Usluga d.o.o., u sekciji selektivni otpad. 

Ispričavamo se na neugodnosti.